Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Cổ đại Romance

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Lượt xem: 1594

Tình trạng: Hoàn thành

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Giới thiệu truyện

Trẫm, tiếng xấu đồn xa, là 1 nữ đế nắm trong tay thiên hạ, hoang dâm vô đạo, cưỡng đoạt dân nam, bức ép thần tử làm phi tần..

Danh sách chương