Loạn Thế Hành

Adventure Truyện Màu Fantasy Trọng sinh Martial Arts Mystery

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Lượt xem: 261

Tình trạng: Đang tiến hành

Nguồn: Đang cập nhật

Giới thiệu truyện

Loạn lạc khắp nơi, yêu tà nổi lên, thiếu niên bí ẩn ra khỏi Thiên Nguyên Trấn, đấu quần yêu, chiến chúng hiệp. Lang thang trong thời loạn, tìm lại sự thật bị đánh mất.

Danh sách chương

Bạn có thể thích

Truyện tranh mới